Amacı: Ayakkabı üretim aşamalarının tamamını etkin şekilde uygulayabilecek, üretim planlamada karar verip moda – üretim ilişkisi ile tasarım yapabilecek, yaptığı tasarımları uygulama becerisine sahip ayakkabı tasarımcısı ve tekniker yetiştirmektir. Mezunlarımız dikey geçiş sınavları ile deri mühendisliği, tekstil ve endüstri mühendisliği, el sanatları, moda tasarımı ve tekstil konfeksiyon bölümlerinde lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Teknikerlik seviyesinde, ayakkabı tasarımı ve imalat yöntemleri, stampa çıkarma bilgisi, malzeme bilgisi, kesim bilgisi, saya ve dikim teknolojisini etkin şekilde bilen. Meslek derslerinin birikimleriyle bilgisayar destekli tasarım ve modern üretim yöntemleriyle ayakkabı imalatını ve montajını yapabilen ayakkabı tasarım ve üretim teknikerleri yetiştirir. Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. Ayrıca 30 ar günlük 2 staj dönemi bulunmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçişle, lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programlarda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Önlisans programlarından mezun olabilmek için, öğrencilerin programında alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünde (toplamı 120 AKTS) başarılı olması ve her iki öğretim yılı sonunda da yapacağı zorunlu stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim – EDE) 30 iş günü olarak tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

İstihdam Olanakları: Programından mezun olan öğrenciler talaşlı ve talaşsız üretim yapan makine imalat sanayisinde, “Üretim, Kalite Kontrol, Fabrika Bakım Teknikeri” unvanı ile istihdam edilirler. Ayrıca Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş imkânları vardır. Aynı zamanda Astsubay Okullarına da sınavla geçiş yapabilmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Programlarda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.